Tusentals nya bostäder utreds

I ett område kring Brommaplan, Riksby, Åkeshov och Åkeslund skulle 3 000–5 000 bostäder kunna byggas. Exploateringsnämnden beslutade i torsdags att lägga 25 miljoner kronor på att utreda var bostäderna kan hamna och hur de skulle påverka kulturmiljöer, trafik och annat. Dessa bostäder kan enligt vänstermajoriteten byggas även om Bromma flygplats blir kvar.

Alliansen röstade emot beslutet därför att man ser det här som ett sätt att börja planera för bostäder på flygfältet utan att det är förankrat i riksdagen. Regeringens utredare Anders Sundström undersöker om flygningarna i Bromma kan övertas av andra flygplatser och den utredningen ska vara klar hösten 2016.