Tusentals ska bo intill sjukhuset

Så här blir vyn västerifrån. Locums vision är att sjukhusområdet via Hagastaden länkas till Vasastan. Totalt planeras för 7 000 nya bostäder vid sjukhuset och i Hagastaden.
Så här blir vyn västerifrån. Locums vision är att sjukhusområdet via Hagastaden länkas till Vasastan. Totalt planeras för 7 000 nya bostäder vid sjukhuset och i Hagastaden.
I december 2015 ska Nya Karolinska ta emot sina första patienter.

Strax därefter kan startskottet gå för bygget av en helt ny stadsdel. 3 000 bostäder ska enligt planen länka ihop Solna med innerstan.

Ingen som har åkt förbi byggarbetsplatsen vid Karolinska på Solna­vägen kan ha missat vad som är på gång. Här ska ett nytt, modernt universitetssjukhus byggas, som öppnar för den första patienten i december 2015, och ska vara helt klart 2017.

Men på det gamla sjukhusområdet ska det också hända mycket. Här planerar landstingsägda fastighetsbolaget Locum för en helt ny stadsdel med tusentals bostäder.

– Det ska bli en levande stadsmiljö. Vi tänker oss en blandad tät stadsmiljö där sjukhusområdet blir en integrerad del av innerstaden. Vi tror att man skulle kunna få plats med 2500–3000 nya bostäder, säger Thomas Karlsson, fastighetsutvecklare på Locum.

Han menar att planprocessen för sjukhusområdet kan komma i gång under året och att själva byggstarten skulle kunna ske kring 2016–2017.

Solnaborna själva verkar dock splittrade om byggplanerna. När Lokaltidningen Mitt i frågar folk i solgasset på Solnaplan går åsikterna isär. ”Bra med fler bostäder så att mina barn kan bo kvar i Solna”, ”Sjukhusmiljön känns inte så inbjudande”, ”Praktiskt att kunna bo nära ett sjukhus”, är några av rösterna.

Vad som ska hända med de gamla sjukhusbyggnaderna på området är inte bestämt. I Solnas och Stockholms vision för området pratas det om att skapa en ”världsledande kunskapsmiljö” inom life science, det vill säga vetenskapsområden inom bland annat medicin, biologi, kemi, teknik, informatik och materialvetenskap.

– Vi vill skapa ett världsledande kluster inom life science-området. Det innefattar forskning och teknik inom allt från functional food till cancer, säger Thomas Karlsson.

Byggnaderna skulle kunna inhysa företag och forskning som verkar inom life science-spektrat.

– Vissa hus är ju kulturminnesskyddade som till exempel huvudbyggnaden, Eugeniahemmet och Radiumhemmet, andra hus har vissa värden. Vi jobbar för att det ska bli en förtätning av området, säger Thomas Karlsson.

Sjukhusområdet, vars framtida namn är under utredning, förväntas vara färdigbyggt kring 2025.

Fakta

Vad tycker du om att man bygger bostäder på det gamla sjukhusområdet?

Angelica Fridlund, 28, undersköterska: ”Det är en dålig idé. Man kommer att störas av ambulanser och poliser, av oljud och rörelse. Det blir en stressig miljö. Jag hade inte velat bo vid en psykavdelning.”
Ann Bäckvall, 60+, sjukpensionär: ”Det blir inte bra, det ser puttrigt ut. Jag har bott på området själv eftersom jag jobbat på Karolinska i 30 år. Då var det små lägenheter med luft mellan. Nu blir det för kompakt.”
Christopher Matthews, 40, lärare: ”Man ska bygga på sådana platser, men varför punkthus och inte kvartersbebyggelse? Bygg bort modernismen och funktionalismen i Solna. Bygg mer som i Florens.”
Cornilla Tan, 40, personlig assistent: ”Det är bra, man bygger bort det sterila sjukhustänket. Jag tror det är bra för barn att se att ett sjukhus inte är så skrämmande. Allt i livet är inte bara glatt och bra.”