Tusentals väntas fira vårens ankomst i Nacka

Minst sex valborgseldar tänds i Nacka på torsdag. En av dem ska brinna på en flotte ute i vattnet.

Tusentals Nackabor väntas besöka någon av kvällens majbrasor.

Förra veckan hade brandkåren fått in sammanlagt sex anmälningar om planerade valborgs­eldar i Nacka. Brandkåren bedömer dock att betydligt fler majbrasor kommer att tändas, långt ifrån alla arrangörer förvarnar om sina eldar.

Tre av eldarna tänds i Nyckelviken i Nacka, Hedvigslund i Älta respektive Fregattbacken i Boo.

Ytterligare ett antal kommer att tändas på olika platser i kommunen, då av lokala markägare.

Majbrasan i Älta väntas locka tusentals besökare, och arrangeras av scouterna. Deltagarna går ett fackeltåg till Hedvigslund där de tänder brasan.

Henning Envall, vice ord­förande i scoutkåren, räknar med mellan 1 500 och 3 000 besökare.

En annan eld tänds i Nyckel­viken, där kommunen står som arrangör. Föreningen som tidigare hållit i evenemanget hoppade av 2014, varpå kommunen ryckte in och tog över.

– Vi gjorde en light version 2014, säger Eva Åkerlund vid Nacka kommun.

Även i år står kommunen för arrangemanget men målsättningen är att föreningar ska ta över majbrasan, menar Eva Åkerlund.

Valborgselden i Nyckelviken tänds på en flotte ute i vattnet, för att undvika att elden av misstag sprids då det enligt Åkerlund finns värdefulla byggnader i närheten av platsen där majbrasan tänds.

Antalet valborgsfirare i Nyckelviken beror på vädret, enligt Eva Åkerlund.

– Men det kan komma upp till tusen personer om det är en fin kväll, säger hon.

Lars-Göran Uddholm, brandchef vid Södertörns brandförsvarsförbund, säger att brandkåren har extra beredskap under valborgsmässoafton.

– Enda problemet som jag kan se är om det är blåsigt och torrt, då kan det bli oroligt, säger han.

Annars gillar till och med brandkåren att eldar anläggs en sådan här kväll.

– Det är en tradition som jag själv vuxit upp med, det är ett fint sätt att hälsa våren, säger Lars-Göran Uddholm.

Sex valborgsedlar kommer att brinna runt om i Nacka på torsdag kväll.