Tv-sändning från Fisksätra för fjärde söndagen

Sveriges television har direktsänt från Fisksätra kyrka tre söndagar i rad. Nu på söndag sänds den fjärde och sista gudstjänsten.
Sveriges television har direktsänt från Fisksätra kyrka tre söndagar i rad. Nu på söndag sänds den fjärde och sista gudstjänsten.
På söndag sänder Sveriges television för fjärde söndagen i rad direkt från Fisksätra kyrka.

Public servicebolaget har under maj direktsänt från kyrkan, där såväl kristna, muslimer som katoliker deltagit.

De tre föregående söndagarna har de direktsända gudstjänsterna, eller bönerna, arrangerats i samverkan mellan olika religiösa församlingar, där kristna, muslimer och katoliker har deltagit.

Enligt Svenska kyrkans hemsida har inga religiösa traditioner ändrats utan syftet har varit att samla troenden från olika religioner för att be om fred i världen.

Nu på söndag avslutas de direktsända programmen med en musikgudstjänst. Bland andra medverkar Nacka ungdomskör och prästen Caroline Krook.