Tv stals från Elfviks gård

Elfvik Någon gång mellan den 16 december och 7 januari tog sig tjuvar in på Elfviks gård genom att bryta upp två fönster.

Tjuvarna fick med sig en tv.