1

kilo per person. Så mycket metall lämnade Solnaborna in för återvinning förra året. Det är en liten ökning jämfört med 2013 men en bra bit under Sverigesnittet som ligger på 1,6 kilo.