Oväntat stopp för bygget av Slussen

Mark- och miljödomstolen underkände i onsdags detaljplanen för nya Slussen. Domstolen ogillade 156 av 157 överklaganden men gav bifall åt ett, det från fastighetsägaren till Glashuset som vetter mot Strömmen.

– Glashuset har en så speciell fasad, är k-märkt och ligger så nära vattnet att fastighetsägaren inte hade anledning att räkna med att det skulle kunna byggas nya fastigheter framför vattnet, säger Anders Ekroth, rådman vid Mark- och miljödomstolen.

Fastighetsägaren menar att de planerade husen framför skulle innebära stora ekonomiska förluster.

Stockholms stad ska överklaga domen till Mark- och miljööverdomstolen.