Två dödsolyckor på spårområdet

Under loppet av en vecka har två personer omkommit vid stationen i Upplands Väsby.

Med mer staket och kameror är tanken att dödsolyckorna ska bli färre.

Upplands Väsby har en av de stationer i länet där flest omkommer. Tio personer har dött på spårområdet mellan åren 2002 till 2011, enligt Trafikverket.

Nu har det hänt igen – två gånger.

Förra fredagsförmiddagen avled en person efter att ha blivit påkörd av tåget. Mindre än en vecka tidigare, på lördagskvällen, hade en annan dödsolycka inträffat.

– Vi har påbörjat ett arbete för att förhindra självmord och obehörigt spårbeträdande vid stationen, säger Alexander Hurtig, målstrateg för trafiksäkerhet vid Trafikverkets Stockholmsregion.

Kameror ska bevaka spårområdet och plattforms­ändarna – delar som i dag saknar övervakning.

– Det kommer att handla om kameror med detektering som kan upptäcka personer som rör sig i spårområdet, kopplat till en larmtjänst. På så sätt kan vi få dit personal snabbt.

För två år sedan sattes högre staket med taggtråd upp från stationen till kommungränsen i Sollentuna, för att göra det svårare att komma ut på spåren.

– Men folk hittar lösningar. Vi har varit med om att någon har fäst en stege och tagit sig över taggtråden eller klippt genom, till exempel, säger Alexander Hurtig.

Därför vill Trafikverket sätta upp kraftigare stängsel.

– Vi vill också stängsla mellan spåren för att förhindra spring mellan plattformarna.

Åtgärderna är en del av myndighetens arbete för att nå målet med att inom åtta år halvera antalet som dör på tågspåren i landet. Stationen i Upplands Väsby är en av de platser som prioriteras.

Tanken är att staketet och kamerorna ska vara på plats nästa år.

– Vi tror att vi på det sättet kan halvera antalet dödsfall också i Upplands Väsby. Vår förhoppning är självklart att det leder till att vi inte har några dödsfall alls, säger Alexander Hurtig.