Två förbund bakom förslag

Rättelse Lärarförbundet står också bakom förslaget som ska stärka mottagandet av nyanlända elever, inte bara Lärarnas Riksförbund som framgick i notisen från förra veckan.

Lokaltidningen Mitt i beklagar felaktigheten.