Skola tvingas betala skadestånd till elev

Sollentuna Kommunen tvingas betala 5 000 kronor i skadestånd till en elev. Detta sedan en anställd på elevens skola nypt honom som straff för att han var stökig.

Barn- och elevombudet (BEO) anser att det var en form av kränkande behandling, något som skolan tillbakavisat. BEO skriver samtidigt att skolan har utrett händelsen samt anmält incidenten till ansvarig rektor på ett korrekt sätt.