Två havsörnar sågs under örnräkningen

Även i år var Lidingö ornitologiska förening med i den stora örnräkningen som genomförs varje vår i Mellansverige.

De tappra få som i början av mars tog sig upp på Trolldalstippen i det kalla och fuktiga vädret kunde räkna till två havsörnar under de dryga två timmar de observerade där.

Enligt rapport på hemsidan stod en av örnarna på Värtans is i cirka en timme och den andra kom flygande.

Från de 93 platserna i fem län där observatörer stod och räknade rapporterades 180 havsörnar och två kungsörnar. Det är en kungsörn och 37 fler havsörnar jämfört med förra året. Det skall dock inte tolkas som en ökning av stammen utan mer en spegling av till exempel väderförhållanden.