Kritiserade nämndemän utesluts ur C

De båda C-politikerna är nämndemän i Solna tingsrätt.
De båda C-politikerna är nämndemän i Solna tingsrätt.
De två nämndemän, som var med och fattade det kritiserade beslutet att fria en man för misshandel eftersom han ”har en god familj”, utesluts nu av Centerpartiet.

De bägge centerpartistiska politikerna Ebtisam Aldebe, verksam i Solna kommun, och Hasan Fransson, verksam i Sundbybergs kommun, som också är nämndemän i Solna tingsrätt, utesluts nu ur Centerpartiet.

– Under sena eftermiddagen har partistyrelsen tagit ett enigt beslut om att utesluta de här båda ur partiet, säger partisekreterare Michael Arthursson till Mitti.

– Skälen är att vi när vi i går kväll tog del av domen och det som framfördes där – domslutet går vi inte in på, utan det handlar om de värderingar som uttrycks där – så var det ett antal resonemang som står väldigt långt från Centerpartiets värderingar, säger han.

Hasan Fransson meddelade, enligt Aftonbladet, tidigare i dag att han hoppar av samtliga politiska uppdrag och uppdraget som nämndeman.

Anledningen är en uppmärksammad dom som de bägge står bakom. Domen friade en man från misshandel av sin hustru, bland annat eftersom han kom från en ”bättre familj”.

Tidigare under måndagen kritiserade partiledaren Annie Lööf nämndemännens agerande på Twitter. ”Förfärlig dom i Solna. Hårresande resonemang och värderingar som inte platsar i en rättstat. Dessa värderingar har ingen plats i vårt parti. C:s politik bygger på alla människors lika rätt och värde, och likhet inför lagen. På morgonen har vi aktualiserat uteslutningsärenden.”, skriver Lööf.

Mannen som åtalades för misshandel av sin fru friades av en oenig tingsrätt efter att två av nämndemännen, centerpartisterna Ebtisam Aldebe och Hasan Fransson, ansett fruns uppgifter vara otrovärdiga.

Fakta

Så mycket makt har nämndemännen

När ett tvistemål avgörs i tingsrätten består rätten av en eller tre juristdomare plus tre nämndemän (om målet rör familjen).

Ofta kan ett tvistemål avgöras av bara en juristdomare. Mål som rör högst ett halvt basbelopp avgörs alltid av en ensam domare.

Nämndemännen är lekmän som är politiskt valda och ska representera folket. Nämndemännens medverkan är en garanti för att domstolens avgörande ligger i linje med samhällets allmänna rättsuppfattning.

Juristdomaren och nämndemännens röster väger lika tungt.

Om två vill fria en åtalad och två vill fälla, måste man enligt lagen döma till det åtalades fördel och fria hen.

Källa: Sveriges domstolar