Två läkare missade cancer

Huddinge Två läkare på en vårdcentral i kommunen missade att en patient hade cancer. Patienten hade sökt hjälp eftersom denne hade besvär med smärtor och blödningar. Enligt patienten blev denne inte undersökt ordentligt och inga blodprov togs. En av läkarna ska bland annat ha sagt att patienten kan ha haft träningsvärk.

Nästan två år senare konstaterades att patienten hade cancer som spridit sig.

Båda läkarna kritiseras nu av Socialstyrelsen.