Två läkare svartlistas

Stockholm Två läkare har svartlistats och anmälts till Inspektionen för vård och omsorg, skriver Dagens Medicin. En granskning av 183 intyg utfärdade av de båda läkarna visade att nästan vartannat intyg var så undermåligt att de inte dög som underlag för beslut om sjukskrivning.