Två mil långt rör ska säkra vattnet

Rekordstora vattenläckor och rostiga ledningar.

Upplands-Bros vattennät är eftersatt. Nu ska en två mil lång ledning för 150 miljoner rädda kommunens vatten – men det dröjer fem år och kan bli dyrt för villaägarna.

Vattnet rinner obehindrat genom kranarna i Lars Hållbus villa i ­Håbo-Tibble. Så har det inte alltid varit. På 70-talet installerades en anläggning som skulle förse hela byn med dricksvatten. Men ledningarna missköttes och började läcka in lera och rost.

– Folk i byn stoppade tändstickor och tuggummi i tanken för att den inte skulle spricka, säger Lars Hållbus.

Efter decennier med dåligt vatten lyckades byn bygga ett helt nytt vattenverk förra året.

Men anläggningen har en livstid på 25 år och håller inte om byn expanderar.

Nu ska Håbo-Tibble få ta del av det kommunala vattnet. Norrvatten bygger en två mil lång vattenledning mellan Bro och Sigtuna som ska stå klar 2020.

– Jag tycker att det är bra. Långsiktigt gynnas vi av att kommunen tar över ansvaret för vattnet, säger Lars Hållbus.

Men alla jublar inte. Den nya dragningen genom Håbo-Tibble innebär att alla bybor måste ansluta sig till vattenledningen. En kostnad som enligt byborna kan gå på 300 000 kronor per hushåll.

– Vi vill inte ha kommunens vatten. Vi har bra vatten i dag och en anslutning skulle bara innebära en onödig kostnad för oss, säger Rolf Larsson, som kommer att få sin tomt uppgrävd under arbetet med vattenledningen.

Röret dras rakt igenom hans trädgård.

Upplands-Bro går in med runt 150 miljoner kronor i projektet, som räknas gå på över 300 miljoner. Tanken är att förebygga läckor och stopp i framtiden.

Den officiella byggstarten inleds den 11 september, men redan nu pågår markarbeten vid idrottsplatsen i Bro.

De 60 centimeter breda rören ska levereras från en entreprenör i Finland innan de kan sänkas ner i jorden och svetsas ihop.

– Det känns fantastiskt att vi kan sätta igång. Det här kommer att trygga vår vattenförsörjning för framtiden, säger Catharina Andersson, ordförande i tekniska nämnden.

Vid rekordläckan i Rättarboda 2013 blev 8 000 hushåll utan vatten och invånarna fick koka vattnet i flera dagar. När den nya ledningen är på plats hoppas kommunen undvika fler haverier.

– Upplands-Bro ligger längst ut på Norrvattens ledning. Om det händer någonting i Järfälla blir hela Upplands-Bro utan vatten. Med den nya vattenledningen får vi en dubbel säkerhet, säger Henrik Kristensson, va-ingenjör i Upplands-Bro kommun.

Lars Hållbus är en av byborna i Håbo-Tibble som kommer att få kommunalt vatten när den nya vattenledningen byggs. ”Det är bra. Vi kan inte förlita oss på vårt eget vattenverk hur länge som helst”, säger han.

Vi vill inte ha kommunens vatten. Vi har bra vatten i dag.granne i håbo-tibble

Fakta

17 vattenläckor på två år

Under 2013 och 2014 inträffade 17 vattenläckor i Upplands-Bro.

Den 22 december 2014 blev det vattenstopp på flera fastigheter på Skyttens väg, Rankhusvägen, Skogsvägen, Älgvägen, Rådjursvägen och Hjortvägen i Kungsängen.

Den 22 mars 2013 inträffade den största vattenläckan i kommunens historia. Så många som 8 000 hushåll blev utan vatten och ­invånarna i Bro, Rättarboda, Smidö och Ådö uppmanades att koka vattnet.