Min lokala hjälte

Två nya äldreboenden startar i Hornstull

Två nya vård- och omsorgsboenden ska byggas i Hornstull inom några år. Totalt behövs 28 nya äldreboenden byggas runt om i stan – för att kunna möta den växande äldre skaran.

I Hornstull öppnar två nya vård- och omsorgsboenden under 2017. Boendena kommer att drivas i privat regi, ligga på Lignagatan nära nuvarande Hornstulls servicehus och ha 54 respektive 36 platser. Det enda boendet kommer att drivas av Attendo och det andra av Bräcke diakoni, enligt Ida Strid , pressekreterare för äldreroteln i Stadshuset.

Enligt en prognos från staden kommer antalet äldre öka så mycket i staden till 2040 att det behövs 28 nya äldreboenden i Stockholm. På Södermalm beräknas det behövas ytterligare tre boenden, ett senast år 2028, ett år 2033 och ett senast år 2040.

– Alla ska kunna känna sig trygga med att det finns platser på vård- och omsorgsboenden när de blir äldre och att det ska finnas i stadsdelen där de bor. Vi är ute i god tid och planerar långsiktigt för det ska bli så, säger Clara Lindblom, äldreborgarråd i Stockholm i ett pressmeddelande.

Staden har nu gett kommunala bostadsbolaget Micasa i uppdrag att leta efter passande lokaler på Södermalm och i resten av stan. Beslut om planeringen tas i kommunstyrelsen den 15 juni.

Av de 28 boendena skulle 16 vara kommunalt drivna och resten privata. Borgarrådet Joakim Larsson (M) skriver i en reservation till kommunstyrelsen att han ifrågasätter att majoriteten av boendena ska vara i kommunal regi.

”Det finns inget självändamål att staden ska tillhandahålla egna boendeplatser om det finns ett tillräckligt stort utbud från fristående aktörer.”

Han skriver också att det är viktigt att boenden tas fram i innerstan – eftersom efterfrågan här är stor.

Totalt beräknar Stockholms stad att det kommer att behövas över 2000 nya platser på vård- och omsorgsboenden år 2040.