Två nya cykelvägar ska vara klara i höst

Cykelklubben ­lämnade Järfälla på grund av de ­undermåliga cykelvägarna.

Nu inleds arbetet med två nya vägar, som blir klara i höst.

Lokaltidningen Mitt i skrev i mars om hur Sveriges största cykelklubb, Fredrikshofs IF CK, övergav Järfälla på grund av osäkra cykel­vägar.

Men redan i höst väntas en förbättring. Då ska arbetet med två nya cykelvägar vara klart – en längs Passadvägen i Kallhäll och en på Hästskovägen, mellan Fölvägen och Tömvägen, där körbanan ska smalnas av.

– Det har varit planerat i ganska många år. Många barn går till skolan där. I dag är det en trottoar men det är inte tillräckligt för att cykla, säger Johan Ingelshed, trafik­ingenjör vid Järfälla kommun.

Men i Barkarby, som pekades ut som det mest osäkra området för cyklister, lär det dröja med nya, kompletta cykelvägar.

– Det är ju en helt ny stadsdel som är under uppbyggnad. Flera nya cykelvägar ingår i detaljplanen och man kommer säkert att öppna nya vägavsnitt med cykelbanor under året. Men självklart blir det en del störningar under byggtiden, säger Johan Ingelshed.

Även i Upplands-Bro planeras nya vägar för cyklister. Under de kommande åren vill kommunen bygga nio nya vägar.

Arbetet med att bygga en ny cykelväg mellan Håbo-Tibble kyrkby och Tjustaskolan har pågått en längre tid. Under 2015 ska kommunen inleda samtal med Trafikverket och markägare för att få till bygget.

Dessutom planeras en ny cykelväg mellan Sandgrind och Lillsjöskolan.

Charlotte Ahlstrand är tillförordnad teknisk chef i Upplands-Bro. Den största utmaningen med att utvidga cykelvägnätet är att kommunen inte råder över all mark, säger hon.

– Det gör att vi måste få tillstånd för att kunna bygga. När vi skapar ett helt nytt bostadsområde är det lättare att planera in nya gång- och cykelvägar. Då blir det ett naturligt inslag.

Är Upplands-Bro en bra ­cykelkommun?

– Det är vad vi hela tiden strävar efter. Men som mycket annat är det en kostnadsfråga.

Fakta

Här byggs nya gång- och cykelvägar

Breddning av cykelbanan längs Passadvägen och ny cykelbana längs Hästskovägen, Järfälla.

Gång- och cykelväg längs med Strandvägen och Mineralvägen, Kungsängen, och mellan Sandgrind och Tibblehöjden.

Regional gång- och cykelväg genom Bro.

Gång- och cykelvägar planeras även mellan Beckasinvägen och Brushanevägen, längs med Råbyvägen och Klövtorps­vägen, mellan Bro kyrka och Jurstabergsvägen, mellan Bro tätort och Håbo-Tibble samt Sigtuna samt mellan Håbo-Tibble kyrkby och Tjustaskolan.

Källa: Upplands-Bro kommun och Järfälla kommun