Två nya daghem klara till hösten

Kungsholmen växer – och behovet av nya förskoleplatser är stort. Nu ska två nya förskolor byggas.

Det byggs så det knakar på Kungsholmen och på 100 nya lägenheter beräknas 25 förskoleplatser behövas. I det nya kvarteret Leendet på västra Kungsholmen planeras för 5 000 bostäder – det betyder 1 250 barn att placera fram till 2015.

Redan i dag är trycket stort. 138 barn skrevs in på Kungsholmens förskolor i januari. Just nu köar nio barn för en plats i stadsdelen.

– Det är verkligen en trend att föräldrar med småbarn vill bo kvar i innerstaden, och inte flytta till en villa i Bromma som för ett par år sedan, säger Kerstin Emriksson Wallin, avdelningschef på barn och ungdom.

Stadsdelsnämnden beslutade nyligen om två nya förskolor. Den ena i lärarhögskolans gamla lokaler i Konradsberg. Förskolan ska ge plats åt cirka 80 barn efter sommaren.

Vid Kristinebergs slott blir det en tillfällig förskola med plats för runt 70 barn. Bygget har försenats i ett och ett halvt år men ser nu ut att bli klart till efter sommarlovet.

Trycket på förskoleplatser på Kungsholmen förväntas mattas av först 2017. Målet att minska antalet barn i grupperna blir en svår nöt att knäcka, menar Catarina Agrell (S), vice ordförande i stadsdelsnämnden.

– Vi är sämst i stan när det gäller lärartäthet i förskolorna. Jag är orolig att det sänker den pedagogiska kvaliteten. Det behövs en ordentlig analys kring det här.

Vi är sämst i stan när det gäller lärartäthet i förskolorna.Catarina Agrell