Två nya friskolor för 650 elever på gång

Friskolorna Maestro och Internationella engelska skolan vill starta i Tyresö.

– Det är bra för valfriheten, säger utbildningsnämndens ordförande Anki Svensson (M).

I Tyresö finns två friskolor, Montessoriskolan Vintergatan och Brevik skola.

En hel del Tyresöelever går också i privatdrivna Kunskapsskolan i Skrubba.

Nu vill även Internationella engelska skolan och Maestro, med kulturinriktning, etablera sig i Tyresö. Båda har ansökt hos Skolinspektionen om att till augusti 2014 få starta grundskolor med elever från förskoleklass till årskurs nio i Tyresö.

Exakt var skolorna ska ligga är ännu oklart.

– Vi håller på att titta på det, men vi siktar på någonstans centralt i Tyresö, säger Stefan Nilsson, vd på Maestro Svindersvik AB.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Anki Svensson (M), ser positivt på initiativen. Det avgörande beslutet fattas dock av Skolinspektionen som tittar på om etableringarna kan få negativa följder för det kommunala skolväsendet på orten. Enligt Kerstin Haster, utredare på Skolinspektionen, är det viktigt att den fristående skolan inte helt ersätter de kommunala alternativen.

I Tyresö skulle Maestroskolan, när den är fullt utbyggd 2017, kunna ta emot 250 elever. Internationella engelska skolan siktar på att till 2016 kunna undervisa 400 elever. Ser man till det beräknade totala antalet elever i Tyresö 2017 innebär det att var tionde elev skulle kunna få plats i någon av skolorna.

Skolinspektionen tittar också på om det ser ut att finnas tillräckligt med elever i området, om skolorna har bra ekonomiska förutsättningar att klara uppdraget samt hur de beskriver att de vill bedriva den pedagogiska verksamheten.

Sist men inte minst måste de sökande skolorna kunna visa att de har godtagbara lokaler att vistas i – något som i vissa fall ställer till problem.

– Det hinner hända mycket på vägen från det att en ansökan skickas in till att vi ger klartecken. Just svårigheten med lokaler ställer till det.