Kommunhuset ger plats åt nytt kvarter

Den mark som kommunhuset står på har sålts.

Här blir i stället 256 lägenheter, ett stadstorg och en förskola är planen.

I utbyte får staden 100 miljoner kronor – och en helt ny entré till Rissne.

Sedan 1982 har den gula tegelklossen vräkt ut sig i korsningen Kavallerivägen-Rissneleden, men snart jämnas kommunhuset med marken.

Här förbereds nämligen för ett helt nytt kvarter med två huslängor och tre högre hus nedanför slänten bakom kommunhuset.

Sundbybergs stad sålde nyligen marken för 100 miljoner kronor. Detta efter en tävling mellan maj och augusti där byggherrar fått skicka in förslag på markens framtid, nu när alla anställda flyttar till nya stadshuset i Hallonbergen.

Sex bidrag kom in, vinnaren korades förra veckan. Förslaget är nu 256 bostäder, varav cirka 64 hyresrätter, och en förskola med sex avdelningar och skolgård.

Fasaderna får växelvis ljus och ”mustig” jordnära färg i tegel och betong.

Ett nytt torg, Kavalleritorget, planeras mellan husen mot gatan. Där är det tänkt att tvärbanan ska stanna när den dras genom Rissne.

– Det här blir en trevlig infart till Rissne. Man får fler boende i området, det blir bättre underlag för affärer. När man bygger nytt ökar också de positiva vibbarna. Det här blir en nytändning för Rissne, säger kommunstyrelsens ord­förande Jonas Nygren (S).

Stad och skog är ledord för projektet.

– Lamellhus mot gatan gör det stadsmässigt och skapar trygghet. Och så punkthus mot grönområdet där husen smälter in i naturen, och tvärtom, säger Per Jutner, vd för Einar Mattsson Projekt AB.

Att låta kommunhuset stå kvar var inget alternativ.

– Nej, att riva var en förutsättning för att exploatera området. Huset är inte i världens bästa skick heller, säger Per Jutner.

Arkitektoniskt ska de nya husen följa Rissnes karaktär med mycket låg bebyggelse. Men ett eller ett par uppstickare kan det bli, ett av parkhusen mot skogen har tio våningar i förslaget.

– Vi vill att det som byggs ska sticka ut lite, säger Jonas Nygren.

Nu ska en detaljplan tas fram och boende ska få tycka till. 2015 kan kommunhuset rivas och därefter beräknas bygget av de nya husen ta cirka ett och ett halvt år.

Jonas Nygren är nöjd med priset.

– Det var ungefär vad vi hade räknat med. Vi ville ha hyresrätter, det sänker priset något.

Pengarna ska bland annat gå till upprustning av skolor och demokratiprojekt.

Fem hus, ett torg och en förskola planeras på marken i Rissne där kommunhuset finns idag.

Fakta

Två nya gatuhus – och tre parkhus

Två gatuhus mot Rissneleden och Kavallerivägen och tre högre parkhus.

256 lägenheter. 25 procent hyresrätter.

Storleken på lägenheterna fördelas enligt följande: 68 ettor, 61 tvåor, 58 treor, 66 fyror och 3 femmor.

Ett nytt torg och en förskola med sex avdelningar med tillhörande gård.

Förslaget ska ses som en inriktning för området i väntan på färdig detaljplan.

Källa: Einar Mattsson