Två nya partier i årets kommunval

NACKA Två partier som sedan tidigare inte sitter i kommunfullmäktige ställer upp i årets kommunval.

Det är dels Sverigedemokraterna, dels Kristna värdepartiet.

På Sverigedemokraternas i Nackas hemsida framgår att partiet lokalt bland annat vill driva frågor som att bygga vägförbindelsen Östlig förbindelse, begränsa befolkningsökningen och att sluta bebygga grönområden.

Kristna värdepartiet startades i januari 2014.

Politiken partiet vill bedriva har bland annat fokus på människovärdet, barn och familj och lag och rätt.