Två nya skolor startar i höst

Teater på schemat. Den estetiska grundskolan Entréskolan öppnar på Instrumentvägen i höst.
Teater på schemat. Den estetiska grundskolan Entréskolan öppnar på Instrumentvägen i höst.
Antalet skolplatser ökar i höst.

Grundskolorna Entréskolan och Internationella engelska skolan öppnar i Örnsberg respektive Älvsjö.

Entréskolan, som redan finns på tre orter i landet, startar i höst en skola på Instrumentvägen i Örnsberg.

– Vi är en 4-9-skola, men startar med klasser upp till årskurs åtta i år. Fullt utbyggd kommer skolan att kunna ta emot 300-330 elever, säger Sven-Göran Sanfridsson, etableringsansvarig och en av skolans grundare.

Entréskolan, som startade i Västerås 2011, är en estetisk grundskola, där dans, musik och andra uttrycksformer är integrerade i de teoretiska ämnena. Eleverna kan även välja att fördjupa sig i exempelvis musik- och artistklasser.

– Skillnaden mellan vår skola och den traditionella är att vi jobbar i ämnesintegrerade arbetsområden, där alla ämnen är samplanerade. Om temat är människokroppen, så är det utgångspunkten i matte, svenska och NO. Vår uppfattning är att man inte kan dela in världen i olika delar, allt hänger ihop.

Entréskolan kommer att finnas i före detta kontorslokaler i småindustriområdet.

– Därför ska vi ha pedagogiska lunchraster, där vi går iväg till en närliggande park. Det finns ju bra med grönområden runtomkring och det brukar vara uppskattat av eleverna, säger Sven-Göran Sanfridsson.

Ytterligare en grundskola slår upp portarna. Det är Internationella engelska skolan som drar igång årskurserna 4-9 i tidigare kontorslokaler på Armborstgatan 1 i Älvsjö. Fastigheten passar, enligt stadsbyggnadskontoret, bra som skola. Det finns redan en befintlig matbespisning och lokaler som kan byggas om för idrottslektioner.

– Jag är väldigt glad över att man lyckats hitta lokaler för att få fler skolor i Hägersten-Liljeholmen och Älvsjö, där det råder en så kraftig bostadsexpansion, säger skolborgarrådet Olle Burell( S).

Internationella engelska skolan, som redan finns i Hägersten, bedriver en stor del av undervisningen på engelska, tror på ordning och reda enligt konceptet ”tough love” och ställer höga akademiska krav.