Två övergångsställen i Uthamra

Nu satsar kommunen på trafiksäkerhet i Uthamra.

Boende i det nyanlagda området Uthamra har varit kritiska till trafiksäkerheten för gående i området. Bland annat har man saknat trottoarer.

Nu görs åtgärder. Under våren kommer kommunen att anlägga två nya övergångsställen över Uthamravägen i anslutning till vändslingan Blockstigens två utfarter. Här kommer också vägen att smalnas av så att bara ett fordon i taget kan passera. Slutligen ska två trottoarer byggas, en av dem förlängs till busshållplatsen på Blockstigen.

Under byggtiden meddelar kommunen att framkomligheten kommer att påverkas och att det kan bullra en del.