Trädgårdsbutiken rivs för p-platser

MÖRBY Den första september stängde Plantagen sin trädgårdsbutik på Hortusparkeringen. I höst ska byggnaden rivas för att ge plats för 80 nya parkeringsplatser på infartsparkeringen. Men det kan bli fler parkeringsplatser i området.

Vid tekniska nämndens senaste sammanträde beslutades att förvaltningen skulle få i uppdrag att utreda om också parkeringen som tillhör sporthallen och Mörbybadet kan användas som infartsparkring för Danderydsbor eftersom parkeringsplatserna mest används kvällar och helger.

– Vi letar ständigt efter nya ytor att använda till infartsparkeringar, säger Carina Erlandsson (M), ordförande i tekniska nämnden.