Två servicehus byggs om

Baggeby/Högsätra Nu ska de trånga toaletterna på Högsätra servicehus och Baggeby gårds servicehus byggas om. Mitt i Lidingö Tidning berättade nyligen att Arbetsmiljöverket ställt krav på ombyggnad, eftersom det är alldeles för lite plats på toaletterna för att personalens arbetsmiljö ska vara okej. De hade även riktat viten på tre miljoner kronor vardera till dessa servicehus.

Nu har kommunstyrelsens arbetsutskott tagit beslut om att föreslå att arbetsmiljöproblemen ska åtgärdas.