Två sjöar kan ingå i resverat

Lillsjön Lillsjön och Örnässjön och dess omgivningar kan komma att ingå i ett nytt kommunalt naturreservat. Området har höga natur- och friluftsvärden och ingår i den regionala grönkilen Görvälnkilen.

I kommunens översiktsplan från 2010 pekas området ut som ett möjligt naturreservat och frågan utreds nu av tjänstemän. Fram till den 1 juli kan man lämna synpunkter till utredarna och önskemål på hur området bör användas.

Parallellt utreder kommunen om bostadsbolaget HSB kan bygga bostäder norr och öster om Örnässjön.