Två skador på äldreboende

JÄRFÄLLA Två personer på ett äldreboende har skadats vid olika konflikter.

Vid ena tillfället uppstod en konflikt i en korridor mellan två äldre. De hamnade på golvet varvid den ena ådrog sig ett höftledsbrott.

Vid det andra tillfället blev en person upprörd och sprang efter personalen i korridoren och sprang då rakt mot en person som ramlade och bröt höften.

Äldreboendet har nu gjort en lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Boendet har efter händelserna omfördelat personal och satt in extrapersonal.