Min lokala hjälte

Två skolor får paviljonger i höst

Skolan har börjat igen och på många av söderorts skolor är det trångt. Den här terminen får Sturebyskolan och Bäckahagens skola paviljonger med flera klassrum.

– Det innebär att vi kan ta emot två förberedelseklasser det här året, säger Martin Widholm, rektor för Sturebyskolan.

Sturebyskolan är en stor och populär skola med 1 150 elever. Skolan har sedan tidigare haft paviljongen Vitan, men den rivs nu när det tillfälliga bygglovet för den går ut. I stället kommer det upp en ny paviljong i oktober med sex klassrum – två mer än vad som fanns tidigare.

– Det innebär bland annat att vi kommer att kunna ta emot två förberedelseklasser med nyanlända istället för en, säger Martin Widholm, rektor för Sturebyskolan.

Det blir fjärdeklassarna som får hålla till i den nya paviljongen.

– De går från lågstadiet till mellanstadiet och det blir en mjuk övergång för dem att börja i paviljongen, så att de inte hamnar i den stora skolan direkt, säger Martin Widholm.

Paviljongen skulle egentligen ha varit klart till skolstarten, men är försenad och kommer upp först i oktober.

– Det är ett hårt tryck på moduler hos fabrikanterna därför är de försenade, säger nn, grundskolechef i Enskede-Årsta-vantör.

Paviljongen är en provisorisk lösning. Sturebyskolan ska byggas om i flera steg och under flera års tid med det har inte satt igång ännu.

Sturebyskolan startade sin första förberedelseklass för 15 nyanlända under förra läsåret. Många av de eleverna har sin hemtillhörighet i en annan klass, men har undervisning i vissa ämnen med förberedelseklassen.

– De är roligt att vi nu kan ha två klasser, säger Marti Widholm.

Bäckahagens skola i Bandhagen har haft förberedelseklass – eller introgrupp – under flera års tid. De har nu tio elever, men tror att det kommer att bli upp mot 20 längre fram.

Skolan har nu fått en ny paviljong redan vid terminsstart.

– Skolan växer på alla möjliga sätt och vi får inte plats. Vi får nu en paviljong med fyra klassrum där årskurs 7 kommer att gå. Grundsärskolan ska också ha sitt klassrum där eftersom vi vill integrera de mer i vår grundskola, säger Sabine Albertson, rektor för Bäckahagens skola.

Idag går 68 elever på skolan. Även här finns det planer påa tt bygga ut skolan på sikt.