99

procent av besökarna på Nacka ungdomsmottagning var nöjda med hjälpen de fick, visar en enkät som genomfördes 2014. 169 besökare svarade på landstingsenkäten.