Två tredjedelar av klottret borta

De senaste tre åren har antalet klotteranmälningar i Botkyrka minskat från 1 200 år 2009 till 450 förra året. Kommunen sparar miljoner i saneringskostnader.

Den här veckan är det storstädning av gångtunnlar, elskåp och andra klotterdrabbade platser. Det är kommunen som tillsammans med många andra aktörer genomför en gemensam städaktion. En gång varje vår har man avsatt en vecka för klottersanering.

2009 gjordes 1 200 polisanmälningar angående klotter på kommunal mark. 2011 var siffran 450. Minskningen beror på olika faktorer, enligt Beyron Ahxner som är trygghetssamordnare och sitter i kommunens klottergrupp.

Startskottet gick för tre år sedan när Botkyrka kommun inledde ett samarbete med SL, Banverket, bussbolag, Vattenfall, centrumägare, bostadsföretag och grannsamverkan.

– Tunnelbanepolisen har en massa kunskaper som närpolisen saknade. Och de mesta klottret finns kring tunnelbane- och pendeltågsstationerna, säger Beyron Ahxner.

Varje plats som klottersaneras kostar cirka 200–400 kronor.

– När vi har tagit bort det gamla kommer de tillbaka och då spanar vi. Får man tag i gärningsmän så upphör det ett tag, med bra insatser från socialtjänsten. Men gruppen över 20 som håller på är svårare att komma åt. Det är precis som ett missbruk, man har ett behov att synas och måste ut och klottra, säger Beyron Ahxner.

Något som också har bidragit till minskningen är att informationen i skolorna om klottrets konsekvenser har förbättrats. Kommunens väktare åker dessutom inte längre bara ut på larm.

– De bygger också upp kontakt med ungdomar i skolor, simhallar och på bibliotek där de pratar med elever och lärare, säger han.

Fakta

Kan ge fängelse

Klotter är skadegörelse och ger bötesstraff eller fängelse i högst ett år.

Sammanlagt, inkluderat både kommunal och privat mark, anmäldes förra året 1 176 fall av klotter i Botkyrka. År 2010 var siffran 1 858 och 2009 polisanmäldes klotter vid 2 182 tillfällen.

Källa: Brottsbalken, BRÅ