Två tredjedelar slutade på två år

Bassem Jerbi är rektor för Östbergaskolan.
Bassem Jerbi är rektor för Östbergaskolan.
Här slutade två tredjedelar av lärarna på två år.
Här slutade två tredjedelar av lärarna på två år.
Två tredjedelar av lärarna på Östbergaskolan har slutat på två år.

När skolan annonserade efter en mattelärare var det ingen som sökte tjänsten.

– Det är ett tufft område vilket kan vara tufft för en del pedagoger, säger Bassem Jerbi, rektor för Östbergaskolan.

I mars 2014 var 15 lärare anställda på Östbergaskolan. Två år senare var bara fem av dem kvar. Det är en liten skola, men det är ändå en stor andel som slutat på kort tid.

– När jag kom till skolan 2014 var det en dålig arbetsmiljö. Man pratade om i stället för med varandra, vilket bildade grupperingar. Vi har jobbat jättemycket med arbetsmiljön och involverat de fackliga organisationerna och företagshälsovården. Nu är det mycket bättre kommunikation och vi har låga sjuktal, säger Bassem Jerbi, rektor för Östbergaskolan.

– Men det här är ett tufft område socioekonomiskt vilket kan vara tufft för en del pedagoger. En del kanske jobbar här ett år eller två, sedan söker de sig vidare, säger Bassem Jerbi.

Många barn har behov av särkskilt stöd och det kan vara anpassningar och extra resurser kring flera elever i en och samma klass.

Skolan har haft svårt att locka till sig lärare och få dem att stanna kvar.

– Vi har haft annonser ute där ingen har sökt. Just nu har vi en matematiklärartjänst vakant där en vikare är inne. Vi fick ingen som sökte jobbet. Det är brist på mattelärare och samtidigt har regeringen bestämt att det ska vara mer matteundervisning i skolan, säger Bassem Jerbi.

Lärarbristen gör att det är lärarnas marknad.

– De har en större benägenhet att röra på sig för att få upp sin lön. Det ser inte heller ut som det gjorde förr, man stannar inte 30 år på samma arbetsplats. Skolan är inget undantag, säger Bassem Jerbi.

Vad gör ni för att bli en attraktiv arbetsplats och locka till er lärare?

– Vi har ganska små grupper, framför allt på mellanstadiet, där klasserna varierar mellan 14 och 20 elever, och lärarna har ett luftigare schema. Vi har också en utvecklingslärare som jobbar mer språkutvecklande.

Bassem Jerbi tycker att delar av lärarutbildningen borde inriktas mot undervisning i socialt utsatta områden.

– Huvudmännen kan premiera lärare som arbetar på skolor i socialt utsatta områden med högre lön. Vi behöver duktiga lärare i de skolor som har sämst resultat, säger han.

Läs mer: Var tredje lärare har slutat