Två vill bygga nytt kultur- och kunskapscentrum

Hemsös förslag på ett centrum för utbildning och kultur på parkeringen vid Bollmora vårdcentral vid Bollmoravägen är till stora delar byggd i trä.
Hemsös förslag på ett centrum för utbildning och kultur på parkeringen vid Bollmora vårdcentral vid Bollmoravägen är till stora delar byggd i trä.
Skandia fastigheters förslag där man till vänster i bilden ser förslaget på nytt gymnasium med ett skolbibliotek. I mitten befintliga lokaler som enligt förslaget byggs om. Till höger den befintliga entrén till Ica.
Skandia fastigheters förslag där man till vänster i bilden ser förslaget på nytt gymnasium med ett skolbibliotek. I mitten befintliga lokaler som enligt förslaget byggs om. Till höger den befintliga entrén till Ica.
Kommunens planer på ett nytt kultur- och kunskapscentrum har tagit en oväntad vändning.

Om politikerna säger ja till satsningen har de plötsligt två alternativ att välja på.

Den nya ägaren till Tyresö centrum, Skandia Fastigheter AB, har inte bara planer på att bygga ut Tyresö centrum med butikslokaler och bostäder. I början av februari lämnade företaget in ett förslag till Tyresö kommun på ett kultur- och kunskapscentrum på parkeringen på Bollmora torg.

– Vi vill rama in torget så att människor ska ha nära till bio, bibliotek och annan kultur samtidigt som de också har nära till affärer och restauranger, säger Sven Orefelt, projektansvarig på Skandia fastigheter.

Förslaget är i linje med det som Tyresös styrande politiker först såg framför sig, när tankarna på ett centrum för kunskap och kultur började ta form för två år sedan. Men eftersom den dåvarande centrumägaren inte var intresserad av att utveckla centrumet på det viset, vände sig kommunen till Hemsö, som äger byggnaden där vårdcentralen ligger.

På så vis har Tyresös politiker fått två förslag på kultur- och utbildningscentrum att ta ställning till.

– Vår inställning är att vi jobbar vidare med Hemsös förslag, men att vi är glada över att Skandia fastigheter visar intresse för att utveckla området. Vi har många behov som behöver lösas, till exempel äldreboende eller förskolor, säger kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl (M).

Viktigt i sammanhanget är att Tyresös politiker ännu inte fattat beslut om det över huvud taget ska byggas ett centrum för utbildning och kultur. Arbetshypotesen har varit att gymnasiets teoretiska program ska husera i samma byggnad som ett mindre framtida kulturhus.

– Senast i april ska beslut fattas. Nu har vi alla kostnadskalkyler klara för oss och vi inom alliansen ta ställning till frågan, säger Fredrik Saweståhl.

Förutom placeringen av kunskaps- och kulturcentrumet är bibliotekets placering något som skiljer förslagen åt. I Hemsös förslag flyttas biblioteket in i kunskaps- och kulturcentrumet. I Skandia fastigheters förslag ligger det kvar där det ligger i dag.

– Vi tycker att vi har ett bättre alternativ än det som kommunen jobbar med i dag. Vi köpte centrumet för att återuppliva det. Då ska ett kulturhus och kunskapscentrum inte ligga ett stenkast bort utan mitt i, säger Bo Jansson, fastighetschef på Skandia fastigheter AB.

Hemsö uppger å sin sida att deras vision är att tillsammans med Tyresö kommun skapa en ny, attraktiv och inspirerande mötesplats och att läget vid Bollmoravägen är en fördel då man lyfter ut kulturen och stadslivet en bit utanför centrumet.

– Vi vill skapa en plats som bidrar till en levande stadsmiljö utanför köpcentrumet och en byggnad vars gestaltning stärker Tyresös identitet med hållbarhet i fokus, säger Torbjörn Wallin, projektutvecklare på Hemsö.