Kontokort användes på fel sätt

DANDERYD Samtliga förvaltningar i Danderyd har gått igenom alla verifikationer, cirka 1 200 stycken, där betalkort använts mellan januari och september 2012.

Man fann bland annat felaktigheter i form av felkontering av moms, avsaknad av kvitto och att syfte inte var angivet.

Granskningen visar, enligt kommunledningskontoret, ett behov av att säkerställa att korten används på rätt sätt, förslagsvis med hjälp av personligt betalningsansvar.