Tvååring fick hallucinationer

En 2-åring med kruppliknande hosta felmedicinerades i Järfälla.
En 2-åring med kruppliknande hosta felmedicinerades i Järfälla.

Ett 2-årigt barn som drabbats av feber och kruppliknande hosta åkte in på en vårdmottagning i Järfälla. Barnet fick behandling med inhalation och medicin direkt, samt kortison att ta i hemmet.

Enligt en närstående som anmält läkarens agerande informerades hon om att barnet skulle ges kortisontabletter i hemmet, vid återkommande besvär med skrällande hosta och andningsbesvär. Läkaren menar i sitt yttrande att den närstående missuppfattat ordinationen, men Inspektionen för vård och omsorg (IVO) pekar i sin utredning på att det i receptet framgår att det handlade om en stående ordination, sex tabletter dagligen, i fem dagar.

När barnet fick den ordinerade dosen så reagerade det negativt. Enligt anmälan fick barnet bland annat hallucinationer, vägrade äta och blev utåtagerande. När familjen tog kontakt med barnläkare fick de rådet att omgående avsluta behandlingen.

IVO kritiserar nu läkaren för att ha gett barnet en felmedicinering genom att ha skrivit ut kortison som regelbunden, förebyggande behandling. Behandlingen av 2-åringen under mottagandet bedöms däremot ha gått till på rätt sätt.

Verksamhetschefen på vårdmottagningen uppger i ett yttrande att händelsen resulterat i tydligare riktlinjer för de tjänstgörande läkarna.