ANNONS

Tvåårsregeln ska nu prövas i rätten

Sundbyberg tog 2016 emot 78 personer – vilkas kontrakt går ut i år.
Sundbyberg tog 2016 emot 78 personer – vilkas kontrakt går ut i år.
I hälften av länets kommuner tvingas nyanlända flytta efter två år. Nu ska det prövas i rätten.
Sundbyberg är en av kommunerna där bostadskontrakten inte förlängs.
ANNONS

Som Mitt i berättat så står snart 10 familjer utan bostad då deras andrahandskontrakt med kommunen gått ut.

Men det är många fler än så om sitter i samma sits. 2016 tog kommunen emot 78 nyanlända personer vilkas kontrakt går ut i år.

Över 10 familjer står snart utan bostad

I hälften av länets kommuner tvingas nyanlända flytta efter två år. Sundbyberg är en av kommunerna där bostadskontrakten inte förlängs.

Rami Saadah står snart utan bostad. Foto: Åsa Sommarström.

Systemet är orättvist, ­menar Rami Saadah, 34, från Syrien som i dag bor i modulboendet i Huvudsta, men snart står utan utan bostad. Den 1 december går hans kontrakt ut.

– Solna är en av Sveriges rikaste kommuner, de kan hjälpa om de vill. Problemet är att de inte vill. Flera andra kommuner förlänger kontrakten, säger han.

ANNONS

13 kommuner förlänger kontrakten

I bosättningslagen står inte hur länge bostad måste erbjudas. Däremot står det i etableringslagen att kommunen har ett ansvar i två år.

Solna är en av totalt 13 kommuner i länet där nyanlända, som anvisats enligt bosättningslagen, inte får förlängt kontrakt efter två år. Dit hör också Sundbyberg.

I de resterande 13 kommunerna i länet resonerar man annorlunda. I Sollentuna till exempel erbjuder kommunen direkt kontrakt i fyra år, i Botkyrka erbjuder man kontrakt i fem år och i ett flertal kommuner har man individuell prövning.


Kommuner som förlänger/inte förlänger kontrakten efter två år

13 kommuner, däribland Sundbyberg, förlänger inte kontrakten med nyanlända som anvisats enligt bosättningslagen

ja nej

Källa: Respektive kommun


Lars Rådén (M), kommunalråd i Solna, försvarar kommunens upplägg på två år.

– Det är så länge de tillhör statens etableringsprogram. Ska man sätta en gräns som inte är godtycklig så tyckte vi att två år var rimligast. Vi gör mycket för att hjälpa dem som kommer, men ansvaret ligger sedan hos den enskilde. Vi har ett hundratal nyanlända där kontrakten löpt ut under våren som flyttat till egen bostad.

Fall ska prövas i rätten

Lidingö är en av kommunerna som gör samma bedömning som Solna.

Där finns nu ett fall som ska prövas i kammarrätten, efter att Miljöpartiet på Lidingö överklagat en dom i förvaltningsrättningen som gett kommunen rätt.

Vi hoppas att beslutet rivs upp, och att det fram­över ska göras en individuell bedömning för varje person

Patrik Sandström

– Vi hoppas att beslutet rivs upp, och att det fram­över ska göras en individuell bedömning för varje person. Bosättningslagen kom till för att få en bättre integration, och där står det tydligt vilket kommunens ansvar är, men inte när det upphör, säger Patrik Sandström, gruppledare för Miljöpartiet på Lidingö.

Fallet tas troligtvis upp i kammarrätten under första hälften av 2019, enligt kammarrättsrådet Maria Braun.

Fakta

Så säger lagen

Bosättningslagen trädde i kraft i mars 2016. Den omfattar nyanlända som är klara med asylprocessen och fått uppehållstillstånd.

Nyanlända anvisas till en kommun som bistår med bostad, där den boende själv betalar hyran.

Fördelningen till kommunerna baseras på förutsättningar när det gäller arbetsmarknad och befolkningsstorlek. Man tittar också på det sammantagna mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt omfattningen av asylsökande i kommunen.

Så många nyanlända har/ska Sundbyberg tagit emot:

2019: 31
2018: 65
2017: 88
2016: 78

Kommunen har klarat mottagande under 2016 och 2017, och prognosen är att klara 2018.

Så har kommunen löst boende: Genom lägenheter i Förvaltarens och Balders bestånd och i bostadsrätter.