ANNONS

Tvångförflyttning av patient anmäls

ANNONS

SÖDERMALM En patient på Psykiatri södra blev tvångsförflyttad. Patienten hade heldygnsvård och man ville flytta över personen till en annan avdelning med heldygnsvård.

Patienten vägrade och överföringen skedde då med hjälp av polishandräckning. Patienten bedöms inte ha lidit någon skada till följd av det inträffade. Anmälan görs ändå utifrån lex Maria eftersom man anser att flyttningen inte skedde på formell grund.

Dessutom anser man att det fanns risk för ytterligare tvångsförflyttningar.