Tvångsvård av barn ökar mest i Spånga-Tensta

Spånga-Tensta begärde i fjol tvångsvård för sju gånger så många barn jämfört med för fem år sedan.
– Det kan vara att kunskap och kompetens kring när man ska anmäla till socialtjänsten ökat, säger Abdi-Nur Isse, socialtjänstens enhetschef, till P4 Stockholm.

De senaste fem åren har antalet LVU-fall ökat dramatiskt i Stockholms län, men ingenstans är ökningen så kraftig som i Spånga-Tensta.

Medan resten av länet har sett en fördubbling handlar det i stadsdelen Spånga-Tensta om sju gånger så många fall. Från 5 till 35 per år.

Abdi-Nur Isse, enhetschef på socialtjänsten i Spånga-Tensta, säger till P4 Stockholm att de ännu inte vet vad ökningen beror på.

– Det kan vara att kunskap och kompetens kring när man ska anmäla till socialtjänsten ökat, exemplevis inom förskolan, säger han.

Bedömer socialtjänsten det nödvändigt kan de med stöd av Lagen om vård av unga, LVU, begära att ett barn eller en ungdom ska tvångsvårdas.

Det kan handla om att barnet eller ungdomen utsätta för psykisk eller fysisk misshandel, inte får tillräcklig omsorg eller om personen själv är fast i ett missbruk eller inne på en kriminell bana.