Höga sjuktal drar ner Salem i ny skolranking

Skolranking
Thomas Ek från Lärarnas Riksförbund och Mikael Alexandersson-From från Lärarförbundet menar att det finns en del att förbättra i Salems skolor.
För ett par veckor sedan rankade Lärarnas riksförbund Salems kommun som Sveriges näst bästa skolkommun. Förra veckan kom Lärarförbundet med sin ranking - och den var inte lika positiv.
Sjuktalen bland lärarna är för höga.

Båda lärarfacken rankar Sveriges skolkommuner. Men eftersom facken viktar olika aspekter av skolan olika mycket kan samma kommun hamna på vitt skilda platser på skalan.

Salems kommun gladde sig så klart åt att bli utsedd till Sveriges näst bästa skolkommun för några veckor sedan. Men i Lärarförbundets rankning kommer kommunen istället på plats 147 av Sveriges 290 kommuner. Och Botkyrka som låg på plats 174 hos Lärarnas Riskförbund hamnar i stället på plats 224 hos Lärarförbundet.

Lennart Ejenäs (M) som är ordförande för barn- och utbildningsnämnden i Salems kommun säger att han inte är överraskad över skillnaderna i lärarförbundens rankingar.

– Det var självklart  roligt och smickrande att rankas som tvåa av Lärarnas Riksförbund, men att ligga i mitten på den här listan behöver vi väl inte skämmas för, säger han.

Från båda fackförbunden på lokal nivå i Salem finns det dock en del kritik mot hur skolan fungerar. Även från Lärarnas Riksförbund vars ranking placerade Salems skola på andra plats i landet finns kritik. I en lokal nulägesrapport skriver Lärarnas Riksförbund.

”Att vi gör mycket rätt och bra är ingen överraskning, men att rankingen skulle vara såhög trodde vi nog inte” skriver Lärarnas Riksförbund lokalt. Bland annat kritiseras lönerna.

– Vi ligger väldigt bra till i landet, men inte lika fantastiskt till i länet och framförallt inte gentemot grannkommunerna som vi måste konkurrera med om behöriga lärare, säger Thomas Ek, som är ordförande för Lärarnas Riksförbund i Salem.

Även Lärarförbundet kritiserar löneläget. Men barn- och utbildningsnämndens ordförande Lennart Ejenäs (M) försvarar löneläget i Salems kommun.

– Vi har inte för låga löner den saken är klar. Vi har inte högre rörlighet än andra kommuner och det finns gränser för lönenivåerna. Lönerna är en viktig faktor när det gäller rekrytering och personalomsättning, men det finns andra faktorer som är viktiga till exempel utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö, säger Lennart Ejenäs.

Lärarnas Riksförbunds rankning har dock inte sjuktal som något delmoment i sin ranking. Och enligt både Thomas Ek på Lärarnas Riksförbund och Mikael Alexandersson-From på Lärarförbundet så är detta en betydande faktor till att rankingarna skiljer sig kraftigt åt.

– Andelen friska lärare har förbättrats, men vi ligger fortfarande bland de sämre kommunerna i landet, säger Mikael Alexandersson-From.

I Lärarförbundets ranking ligger Salems kommun på plats 220 av 290 i kategorin ”Friska lärare” vilken tar sikte på sjukskrivningarna.

– Vi är inte stolta över placeringen, men vi jobbar hårt med det, säger nämndordföranden Lennart Ejenäs.

Ejenäs pekar på att höga sjuktal är problem i hela landet och att en ganska hög medelålder bland lärarna i Salem bidrar till siffrorna som de är ”långt ifrån nöjda” med.

– Vi har fokus på problemet och jobbar på flera fronter. Just nu genomgår till exempel alla chefer fortbildning om arbetsrelaterad stress, vi tittar på arbetsmiljön och försöker förändra och prioritera bland arbetsuppgifterna, säger han.

Den mindre smickrande placeringen på plats 220 är ändå en förbättring med 31 platser sedan förra året. Lennart Ejenäs gläds hur som helst åt att Salems kommun hamnar så högt som på plats 35 när det gäller niornas betyg i Lärarförbundets ranking.

– Det är ju det som är slutmålet med alla ansträngningar och satsningar på olika delmoment som arbetsmiljö, löner, trygghetsfrågor och mycket annat, säger han.