Tvärbanan får två stationer i Ursvik

Ulrika och Jesper Bel Mekki bor i Ursvik och ser fram emot tvärbanan. Två hållplatser i stadsdelen i stället för en är kanonbra, tycker de.
Ulrika och Jesper Bel Mekki bor i Ursvik och ser fram emot tvärbanan. Två hållplatser i stadsdelen i stället för en är kanonbra, tycker de.
Två hållplatser väntar när nya tvärbanan dras genom Sundbyberg.

På flera punkter har staden fått sin vilja igenom – även om det kostar.

– Vi är nöjda. Det blev som vi ville, säger Jonas Nygren (S).

Familjen Bel Mekki flyttade till Ursvik för åtta år sedan. Redan då planerades för tvärbanan, som sedan dess både hängt löst och försenats några gånger. Men 2017 ska bygget starta.

Här ska tvärbanan glida in från Rissne – först på bro över Enköpingsvägen och sedan i stadsmiljö genom hela Ursvik.

– Det är ganska dåliga förbindelser här idag. Så tvärbanan är välkommen, säger Ulrika Bel ­Mekki.

Efter förhandlingar med SL har Sundbyberg fått igenom två hållplatser i Ursvik, i stället för en som först var föreslaget.

– Ju fler stopp, desto lägre medelhastighet. Men under planeringens gång har Sundbyberg fyllt på med tätare bebyggelse i Ursvik och behovet av en hållplast till har ökat, säger Sara Söderstam i SL:s projektgrupp för Kistagrenen.

Trafikförvaltningen ville tidigare ha snabbspår med staket, något som möjliggör en hastighet på 70 kilometer i timmen. Sundbyberg stred i stället för tåg i stadsmiljö, vilket det nu blir. Detta betyder en hastighet som följer gatans hastighetsgränser, cirka 30 kilometer i timmen i snitt. Flera sträckor får grässpår, för att integrera dem i miljön.

– Det här visar att vi hade rätt från början. Man kan önska att de lyssnat på oss tidigare, nu ligger ju tvärbanan långt efter tidsplanen. Men vi är nöjda. Det blev som vi ville, säger kommunstyrelsens ordförande Jonas Nygren (S).

Men inget är gratis. Sundbyberg står för 13 procent av kostnaden för spårvägen samt tio miljoner för Ursviks norra station – totalt 117 miljoner. Men Jonas Nygren menar att det är pengar som kommer tillbaka när byggherrar betalar för att exploatera utmed rälsen i Ursvik, runt 4000 nya bostäder ska byggas.

Sundbyberg ska därtill bjussa SL på mark att bygga en spårvagnsdepå på i Rissne.

Rissne står en stor omvandling. Hundratals bostäder ska byggas på Kavallerivägen på båda sidor av rälsen, som sedan skär rakt genom Rissne centrum.

Där vill staden bygga ett nytt torg. Om centrumhuset får vara kvar är oklart.

– Äntligen får vi en chans att skapa riktig torgmiljö. Jag ser framför mig bostäder, affärer och restauranger, säger Jonas Nygren.

2021 ska man kunna resa från Norra Ulvsunda i Stockholm till Ursvik, 2023 vidare till Helenelund i Sollentuna. Tvärbanan får 10–15-minuterstrafik.