Tvärbanans Kistagren får flygplatsmark

Tvärbanan.
Tvärbanan.
För att kunna bygga hela sträckan av tvärbanans Kistagren behövs en bit av Bromma flygplats mark.
Nu har politikerna i Stockholms stad beslutat att återta en bit flygplatsmark för 30 miljoner kronor för att kunna förverkliga byggplanerna.

Staden har med AB Storstockholms lokaltrafik (SL) samt Swedavia AB, kommit överens om återtagande av mark som ingår i arrendeområdet för Bromma flygplats för att kunna bygga ut tvärbanans Kistagren.

På måndagens kommunfullmäktige beslutade politikerna att återta en bit av marken på flygplatsen som behövs för att bygga tvärbanan, som i dag arrenderas av flygplatsen.

Att överta marken kostar staden 30 miljoner kronor.