ANNONS

Tvärbanans Kistagren kan försenas fem år till

Försenas igen?
Försenas igen?
Tvärbanans Kistagren från Ulvsunda till Helenelund via Bromma, Sundbyberg och Kista kan försenas igen och få byggstart först 2022, istället för 2017.
ANNONS

Förslaget lanseras i ett yttrande på landstingsdirektörens planeringsunderlag som trafikförvaltningen skrivit inför trafiknämndens sammanträde imorgon, tisdag.

Orsaken till att Kistagrenen föreslås skjutas fram i tid är för att man ska kunna hålla sig inom de ekonomiska ramarna för kollektivtrafiksinvesteringar.

– Vi har tvingats göra en bedömning av vilka projekt vi kan förskjuta i tiden och då är Kistagrenen ett sådant. Det är förstås inte roligt att konstatera att de anvisade medlen inte räcker till, men den ram vi fått är för liten i förhållande till vad vi skulle vilja göra, säger Suss Forssman Thullberg, kommunikationschef på trafikförvaltningen.

En orsak till att Kistagrenen pekats ut som flyttbar i tid är att projektet ännu är i ett tidigt skede.

Utmed Kistagrenen, som redan skjutits upp ett flertal gånger, planerar berörda kommuner för total 16 000 bostäder. Om förslaget går igenom kommer sannolikt kommunerna att behöva göra omtag och ompröva flera byggplaner. Det kan också fördyra projektet på grund av nya upphandlingar.

Enligt förvaltningens bedömning kan busstrafiken då behöva utökas i områdena.