Tvärbanans Kistagren klubbas nästa vecka

Tvärbanans Kistagren ser ut att få byggstart nästa år.

På tisdag nästa vecka väntas tvärbanans utbyggnad till Helenelund klubbas igenom i landstingets trafiknämnd med en beräknad kostnad på cirka 5 miljarder kronor.

– Det är viktigt att tvärbanan nu äntligen börjar byggas. För de som redan flyttat in i sin bostad, för det fortsatta bostadsbyggandet och för att skapa ett hållbart samhälle där människor blir mindre beroende av bilen, säger Malin Karlsson (MP) trafikpolitisk talesperson i ett pressmeddelande.

I maj rapporterade Mitt i om att det blir byggstart för tvärbanans Kistagren nästa år efter en överenskommelse mellan Alliansen och Miljöpartiet i landstinget. För att kunna finansiera utbyggnaden höjs bland annat priset för SL-kortet.

På tisdag nästa vecka tas utbyggnaden av tvärbanans Kistagren upp för beslut i landstingets trafiknämnd.

– Vad vi gör är att ta ett helhetsansvar för resenärernas möjligheter att kunna använda kollektivtrafiken på ett smart sätt. I våras fattade vi beslut om en bred överenskommelse om ny taxa för kollektivtrafiken som ska börja gälla 2017. Den ger oss ekonomiska muskler som gör att vi kan besluta om denna historiska investering om bortåt 5 miljarder kronor som kommer förkroppsligas i nya vagnar, ny räls, nya hållplatser och bättre förutsättningar för tillväxt och bostadsbyggande i vår region, säger Kristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd (M) i ett pressmeddelande.

Det definitiva beslutet ska tas i landstingsfullmäktige under hösten.

Utbyggnaden omfattar åtta kilometer dubbelspår, tio nya hållplatser, 20 spårvagnar samt en ny uppställningshall i Rissne för 12 vagnar.