Tvärbanans till Ursvik kan försenas fem år till

Kan försenas igen.
Kan försenas igen.
"Mycket allvarligt för Sundbyberg", så kommenterar Mikael T Eriksson (M) förslaget om att flytta fram byggstarten av nya tvärbanan till 2022.

Nya tvärbanan från Ulvsunda till Helenelund via Bromma, Sundbyberg och Kista kan försenas igen och få byggstart först 2022.

Sundbybergs planer för utvecklingen av Ursvik och Rissne utmed nya tvärbanans räls pågår för fullt.

Tvärbanan från Ulvsunda till Helenelund via Bromma, Sundbyberg och Kista skulle få byggstart 2017.

Men så kom smockan. I ett yttrande från trafikförvaltningen inför landstingets trafiknämnds möte imorgon, tisdag, föreslås att byggstart för tvärbanans Kistagren flyttas fram till 2022.Detta för att man ska kunna hålla sig inom de ekonomiska ramarna för kollektivtrafiksinvesteringar.

– Vi har tvingats göra en bedömning av vilka projekt vi kan förskjuta i tiden och då är Kistagrenen ett sådant. Det är förstås inte roligt att konstatera att de anvisade medlen inte räcker till, men den ram vi fått är för liten i förhållande till vad vi skulle vilja göra, säger Suss Forssman Thullberg, kommunikationschef på trafikförvaltningen.

En orsak till att Kistagrenen pekats ut som flyttbar i tid är att projektet ännu är i ett tidigt skede.

Ännu en försening av Kistagrenen vore mycket allvarligt för Sundbyberg, anser kommunstyrelsens ordförande Mikael T Eriksson (M).

– Över 10 000 bostäder ska byggas utmed tvärbanan i Sundbyberg. Ursvik är redan idag kraftigt underförsörjt ur kollektivtrafiksynpunkt. Det vore mycket negativt, säger han.

Skulle det bli verklighet av förslaget skulle det påverka förtroendet för landstinget, anser Eriksson. Det är inte första gången Kistagrenen skjuts upp.

– Om man i elfte timmen drar i handpromsen, hur ska man då kunna lita på landstinget i framtiden? säger han.

Mikael T Eriksson kommer ändå att planera för att byggstart blir av 2017 så som var sagt, men tycker att det moderata finanslandstingsrådet bör gå ut och bestämt ta ställning för att Kistagrenen får sin beräknade byggstart.

– Det hade underlättat. Vi utgår från att det som sagts gäller fortfarande, säger Mikael T Eriksson.

Utmed Kistagrenen, som redan skjutits upp ett flertal gånger, planerar berörda kommuner för total 16 000 bostäder.

Förvaltningens förslag har flera negativa konsekvenser, står i yttrandet. Berörda kommuner kommer sannolikt att behöva göra omtag och ompröva flera byggplaner. Det kan också fördyra projektet på grund av nya upphandlingar.

Enligt förvaltningens bedömning kan busstrafiken behöva utökas i områdena.

Beslut ska tas i juni.