ANNONS

Gata vid tvärbanespåren får grönt ljus av domstol

tvärbana spår genom ursvik
Planområdet sträcker sig från Rissne genom Ursvik till Kymlinge. En sträcka av 2,2 km.
Naturskyddsföreningen överklagade planerna på att bygga en stadsgata intill de blivande tvärbanespåren till Kista.
De fick dock inget gehör från domstolen – vilka avslår överklagan.
ANNONS

29 januari i år antog kommunfullmäktige detaljplanen för de västra delarna av Ursvik, norra Rissne och kymlinge, där man framöver kommer att dra tvärbanespår.

Intill spåren vill kommunen anlägga en lokalgata för bussar och underhålls- och utryckningsfordon. Eventuellt skulle även personbilar kunna få köras här vissa tider.

tvärbana spår genom ursvik

Föreslagen bebyggelse i Ursviks västra delar, med de nya tvärbanespåren i mitten. Illustration: Sundbyberg stad.

Naturskyddsföreningen har överklagat planerna på lokalgatan till mark- och miljödomstolen. De menar att gatan skulle innebära både mer buller, hälso- och miljöskadliga luftföreningar och ytterligare hårda ytor och förorenat dagvatten i ett mycket känsligt område.

Bilister kommer smitköra

Naturskyddsföreningen menar också att även om gatan enbart är tänkt som en bussgata, så är ett sådant förbud omöjligt att hålla, och att även bilister kommer att köra på gatan.

tvärbana spår genom ursvik bro till Kista

Planen är att låta Ursviks allé fortsätta vidare till Rinkeby via en ny bro över till Rinkeby allé. Illustration: Sundbyberg stad.

Naturskyddsföreningen menar att bussar och utryckningsfordon i stället borde kunna köra på motorvägen som ligger intill området.

ANNONS

Deras förslag är att man istället bygger en bred cykelväg in till spåren, vilken skulle kunna användas av underhålls- och utryckningsfordon när det behövs.

Mark- och miljödomstolen bedömer dock att planförslaget kommer få små till måttliga negativa miljökonsekvenser, och avslår Naturskyddsföreningens överklagan.

ANNONS