Tvärförbindelse testas till sjöss

En nord-sydlig tvärförbindelse i skärgården blir verklighet.

Åtminstone för tre månader.

Många, både boende och turister, beklagar sig över den dåliga kollektivtrafiken i Stockholms skärgård.

Men nu är det klart att en nord-sydlig tvärförbindelse blir verklighet. Sommaren 2014 ska den testas under tre månader för att sedan utvärderas.

Centerpartiet, som drivit frågan hårt, tror att ett bra resandeunderlag kan göra linjen permanent.

Exakt hur linjen ska gå är inte bestämt, men troligt är att det blir två turer per dag i vardera riktning. 2010 föreslog Centerpartiet sträckan Blidö-Utö med runt tio hållplatser, däribland bland annat Sandhamn, Nämdö, Dalarö och Ornö.

Landstinget ska nu utreda linjesträckningen och villkor för linjen tillsammans med näringsidkare och skärgårdsorganisationer. Man vill att de som arbetar inom turistnäringen på öarna ska ha en chans att utveckla olika aktiviteter och dra resenärer till linjen. Man ska också titta på anslutningar till andra båtlinjer.

Lars Carlsson (C), gruppledare för centerpartiet i trafiknämnden, hänvisar till den stora enkätundersökning som gjorts där tusentals synpunkter, åsikter och förslag kommit in.

– Enkäten har visat att tvärlinjen är något alla vill ha, från de tyngsta ledarna till företag, byalag och föreningar, säger han.

– Förutom skärgårdsnyttan hoppas jag att detta möjliggör mer internationell turismnytta.

Waxholmsbolaget kommer även i fortsättningen sköta upphandlingen av skärgårdstrafiken.

här illustrerar Centerpartiet den planerade båtlinjen.