Min lokala hjälte

Tvärstopp för flytt av urna

Det är svårt att få flytta en avliden som redan gravsatts.
Det är svårt att få flytta en avliden som redan gravsatts.
Roslagsbon ville flytta sin avlidna mors aska till en familjegrav. Då sa kyrkan där urnan är gravsatt nej. Det säger också ytterligare tre instanser, och hänvisar till gravfriden. Men mannen menar att en flytt tvärtom främjar gravfriden.

Sedan 2015 kämpar Leif Magnusson i Vaxholm för att få flytta sin avlidna mors aska från Högalidskyrkan i Stockholm till en familjegrav på Katarina kyrkogård, där också hennes dotter ligger begravd.

Men alla instanser har hittills sagt nej. Nu har även kammarrätten, dit Leif Magnusson överklagat, beslutat att inte bevilja prövningstillstånd.

– Jag hade väl mina aningar, men är ändå lite förvånad. Jag tycker att det är oförskämt att vi har en lagstiftning som är så snäv när det gäller var man får begrava de sina, säger han.

Leif motiverar bland annat sin begäran med att det skulle vara moderns absoluta önskan att få vila tillsammans med sin dotter, och att det skulle främja gravfriden. Rent praktiskt skulle det också vara lätt att flytta askan eftersom den förvaras i en urna i ett kolumbarium på kyrkogården, och inte är nedgrävd.

Skälen till avslagen i församlingen, länsstyrelsen och förvaltningsrätten är att begravningslagen är mycket restriktiv när ett gäller flytt av stoft eller aska som redan gravsatts, med hänsyn till just gravfriden.

– Jag tycker lagen är oerhört kylig som inte tar hänsyn till familjen. Jag tycker att familjen ska respekteras, säger Leif Magnusson som åberopat en tidigare riksdagsmotion i ämnet.

Enligt förarbetena till lagen finns bara tre särskilda skäl som gör att man får flytta stoft eller aska och inget av dessa anses uppfyllt i detta fall.

Tänker du överklaga kammarättens beslut till Högsta förvaltningsdomstolen?

– Ja, det är väl inte omöjligt. Jag ska ta en funderare.

 

Fakta

Då får man flytta någon som redan är begravd

Enligt begravningslagen krävs särskilda skäl för att man ska få flytta stoft eller aska som gravsatt till en annan gravplats.

Dessa är enligt lagens förarbeten:

  • Efter ett allvarligt misstag vid gravsättningen.
  • För att sammanföra makar eller föräldrar och ett minderårigt barn
  • När en flykting eller invandrare saknar närmare anknytning till vårt land och anhörig återvänder till hemlandet.

Så här beskriver Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund gravfrid: ”Gravfrid råder över gravsatt stoft eller aska efter det att gravsättning ägt rum. Gravfriden är evig och kan endast brytas med stöd av lagen. Stoft eller aska får då inte skadas.”

Begreppet ska inte förväxlas med det besläktade ordet griftefrid.

Källa: Begravningslagen, SKKF