Tvättade åldring med desinfektion

Vårdaren skulle tvätta underlivet på en äldre man i Näsbypark. Och använde ytdesinfektion vid rengöringen.

Den boende fick mycket ont och händelsen har anmälts.

Två vårdare på äldreboendet Ångaren i Näsbypark skulle hjälpa en boende att tvätta underlivet. Men i stället för tvål fick en av vårdarna tag i en flaska ytdesinfektion som stod på sängbordet och droppade det på mannens hud.

Han ska då ha ryckt till, dragit ihop sig och börjat gråta och skrika av smärta. Då insåg vårdaren sitt misstag och avbröt behandlingen. Ytdesinfektionen kunde tvättas bort från huden med tvål och vatten.

Händelsen har lex Sarah-anmälts. Enligt enhetschef Britt Mathiesen pågick den smärtsamma behandlingen under så kort tid att det inte hann ställa till någon skada.

– Vi har naturligtvis pratat med vårdaren som fått ge en förklaring och försäkrat oss om att det här inte ska kunna hända igen, säger hon.

Vårdarens förklaring är att han vid tillfället var ofokuserad på grund av en konflikt på arbetsplatsen. Han har kvar sin anställning på boendet.

Så sent som i oktober var senaste gången Ångaren lex Sarah-anmäldes. Den gången lyckades en dement kvinna ta sig ut på en balkong mitt i natten där hon blev sittande i flera timmar. Då hade det bara gått en månad sedan boendet senast anmäldes. Vi det tillfället handlade det om bristande rutiner vid rapportering av medicinering.

– Det råkar vara så att det hände några saker med ganska kort mellanrum. Som övergripande chef känner jag att det är bra att vi får in rutinen att anmäla för det är vår enda chans att kunna rätta till saker, säger Britt Mathiesen.

Fakta

Lex Sarah och Lex Maria

Om en vårdtagare utsätts för övergrepp eller vanvård ska det anmälas enligt lex Sarah.

Betämmelsen omfattar bland annat socialtjänsten och vid stöd och service till personer med vissa funktionshinder.

Lex Maria har liknande utformning men gäller för verksamheter som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen.

Källa: Socialstyrelsen