Tvättstugekampanj för att nå våldsutsatta

Tvättstugekampanjen riktar sig till våldsutsatta och personer som känner någon som lever med våld i nära relation. Från vänster: Elin Holmgren, kommunens samordnare mot våld i nära relation, Magnus Svensson, fastighetsförvaltare vid Stena Fastigheter och Azarina Bäckström, bosocial samordnare vid Väsbyhem.
Elin Holmgren, samordnare, Magnus Svensson, Stena Fastigheter, Azarina Bäckström, Väsbyhem
Väsby kommun och två bostadsbolag sätter upp affischer i tvättstugor för att nå personer som är utsatta eller utsätter någon för våld.

Kampanjen går ut på att affischer sätts upp i ett femtiotal tvättstugor runt om i Väsby. Affischerna riktar sig till våldsutsatta personer och innehåller information, skriven på de åtta vanligaste språken i Väsby, om vart man kan vända sig för att få stöd.

– Tanken är att många ska se informationen när de är i tvättstugan och har en stund över. Vi vill informera personer om att det finns hjälp och stöd att få i en våldsutsatt situation. Men även om man är den som utsätter någon för våld och behöver stöd för att förändra sitt beteende, säger Elin Holmgren, samordnare mot våld i nära relation på Upplands Väsby kommun.

Upplands Väsby tvättstugekampanj mot våld i nära relationerVar femte Väsbybo är våldsutsatt

Det är Väsby kommun som tagit fram affischerna och hört av sig till flera bostadsbolag. Två av dem hörde av sig och ville delta i kampanjen. Även kommuner som Sollentuna och Eskilstuna har tidigare bedrivit liknande kampanjer.

– Stabila och trivsamma bostadskvarter där våra kunder ska känna sig trygga i sina hem är en utgångspunkt för oss som förvaltare av bostäder. Därför deltar vi i kampanjen för att öka kunskapen om våld i nära relationer, säger Magnus Svensson, fastighetsförvaltare vid Stena Fastigheter.

Samtidigt tror inte kommunens samordnare Elin Holmgren att Upplands Väsby skiljer sig från andra kommuner i Sverige.

– Vi tänker att våld i nära relationer är ett stort folkhälsoproblem. Ungefär var femte svensk uppger sig vara utsatt för fysiskt eller psykiskt våld, och var tredje barn, säger hon.

Affischerna ska ramas in

Idag finns bland annat ett relationsvåldsteam inom socialtjänsten i Väsby som arbetar med stöd och hjälp. Det finns en jourtelefon att ringa om någon behöver råd, ett skyddat boende eller stödsamtal.

Kampanjen är tänkt att pågå i två månader och avslutas med en öppen föreläsning om frågorna.

– Helst vill vi att affischerna finns där för alltid. Och jag tror de kommer att ramas in och sitta kvar, säger Elin Holmgren.