Tvekan om Bygge på berg

GUSTAVSBERG Förra veckan presenterade kommunens tjänstemän ett nytt förslag för Kvarnbergsterrassen. Den här gången var förslaget att placera byggnaderna ovanpå Kvarnberget. Men politikerna övertygades inte.

– Den ursprungliga tanken med bostäderna var att knyta samman Gustavsbergs centrum med hamnen, men det har visat sig vara väldigt svårt, säger Peter Frej (M), ordförande för kommunstyrelsens Gustavsbergsutskott.

I tidigare förslag har husen varit placerade nedanför berget och klättrat längs sluttningen.

– Alternativen finns kvar, men vi ska fundera på hur vi skulle vilja se byggnationen och vilken funktion den ska ha, säger Peter Frej.

Utskottet ska nu diskutera frågorna.