Min lokala hjälte

Tvekan om Bygge på berg

GUSTAVSBERG Förra veckan presenterade kommunens tjänstemän ett nytt förslag för Kvarnbergsterrassen. Den här gången var förslaget att placera byggnaderna ovanpå Kvarnberget. Men politikerna övertygades inte.

– Den ursprungliga tanken med bostäderna var att knyta samman Gustavsbergs centrum med hamnen, men det har visat sig vara väldigt svårt, säger Peter Frej (M), ordförande för kommunstyrelsens Gustavsbergsutskott.

I tidigare förslag har husen varit placerade nedanför berget och klättrat längs sluttningen.

– Alternativen finns kvar, men vi ska fundera på hur vi skulle vilja se byggnationen och vilken funktion den ska ha, säger Peter Frej.

Utskottet ska nu diskutera frågorna.