Tvingades gräva ur hela grunden

Hela golvet fick rivas upp i Hersbyholms gård och det nedersta lagret av väggbjälkarna fick bytas ut, en efter en. Många av de platsbyggda väggdetaljerna är nu borta.
Hela golvet fick rivas upp i Hersbyholms gård och det nedersta lagret av väggbjälkarna fick bytas ut, en efter en. Många av de platsbyggda väggdetaljerna är nu borta.
Jonas Grandér återvände till Sverige och köpte familjens drömhus – Hersbyholms gård.

Men en besiktningsmiss från Anticimex gjorde att han alldeles för sent upptäckte att husgrunden var helt förstörd. Nu får han rätt till skadestånd.

– Vi hade aldrig köpt huset om vi vetat det här, säger Jonas Grandér.

2008 köpte Jonas Grandér och hans familj den anrika gården. Jonas Grandér beställde en extra omfattande besiktning av Anticimex, där provborrning och fuktmätning av grunden ingick. Men Anticimex gjorde aldrig någon provborrning och gav ingen information om detta. I stället skrevs en standardfras om förslag på fördjupad teknisk undersökning i protokollet. Någon sådan gjorde dock inte Jonas Grandér eftersom besiktningsmannen gett honom bra besked om fastighetens skick.

Men när han började renovera upptäcktes skadorna. Provborrningar visade då på stora fukt- och rötskador på golvbjälklaget och på bärande balkar i både inner- och ytterväggar. Anticimex hade missat att huset stod på en så kallad mullbänksgrund, alltså direkt mot marken, vilket ger stora risker för fuktskador.

– Allt var ruttet, säger Jonas Grandér.

Jonas Grandér kunde inte häva köpet. Säljarna gick dock med på att stå för en del av åtgärdskostnaderna. Sedan var det bara att börja jobba. Jonas Grandér har fotodokumenterat hela renoveringsprocessen. Han visar upp bilderna som beskriver hur golven i hela huset fick brytas upp och hur de nedersta bjälklagren på huset fick tas bort. Husgrunden fick sedan gjutas om bit för bit runt hela huset. Det blev tre otroligt jobbiga år.

– Vi stängde till och med ner hela bygget ett tag, för vi orkade bara inte, säger Jonas Grandér.

Förra året blev frågan om Anticimex ansvar för missen en rättssak. Jonas Grandér stämde företaget på 7,8 miljoner kronor, som kompensation för åtgärdskostnaderna.

Anticimex tog i tingsrätten inte ansvar för den bristande besiktningen utan ansåg att Jonas Grandér åsidosatt sin undersökningsplikt när han inte gjorde en fördjupad undersökning. De sa också att en provborrning inte hade hjälpt för att upptäcka skadorna i just den här fastigheten.

Men tingsrätten menar tvärtom att en provborrning skulle ha visat att huset stod på mullbänksgrund, vilket skulle ha pekat på stor risk för skador. Anticimex borde dessutom tydligare ha upplyst Jonas Grandér om varför inte provborrning gjordes och även muntligen rekommenderat honom att göra vidare undersökningar om det verkligen behövdes. Detta gör dem skyldiga till avtalsbrott, enligt tingsrätten.

Jonas Grandér ansåg att Anticimex beteende skulle ses som grovt vårdslöst förfarande. Men tingsrätten menar att det bara var vårdslöst. Därför behöver företaget endast betala en del av det begärda beloppet i skadestånd.

Besiktningsmannen anser sig inte ha gjort något fel. Och Anticimex vill inte kommentera.

– Vi anmälde ärendet till vårt ansvarsförsäkringsbolag If som har drivit den rättsliga processen och därmed har vi ingen kommentar i frågan, säger Anne Ostelius, kommunikationsansvarig på Anticimex.

Daniel Claesson, pressansvarig på försäkringsbolaget If, säger att det är ovanligt att man betalar ut så här stora skadestånd från Anticimex.

– Att summan blev så stor här beror på att det är en unik fastighet, säger han.

Jonas Grandér har tappat förtroendet för Anticimex helt.

– Jag blev helt utelämnad till en rättsprocess med deras försäkringsbolag. De flesta privatpersoner vet nog inte hur man genomför en sådan process, och många har nog inte heller råd.

Den 965 kvadratmeter stora, nyrenoverade gården är som Mitt i Lidingö Tidning tidigare berättat nu till salu.

– En stor anledning till varför vi säljer är att det har blivit en sådan lång och besvärlig process.

Fakta

Besiktning viktigt

Köpare måste enligt lag noggrant undersöka hus innan köp. Detta kan göras via en överlåtelsebesiktning.

Se till att besiktningsmannen har en ansvarsförsäkring.

Källa: Köpahus.se